Jelibonların arkasında yatan tehlikeler

Jelibonun ana maddesi hayvanlardan elde edilen jelatin olmaktadır.Bu jelatin Genellikle sığır gibi hayvanların kemiklerinden elde edilir ve uzun süre kaynatılarak yapışkan ve uzayan bir madde elde edilir.

Hepimizin tahmin ettiği üzere jelibonlar, insan sağlığı açısından oldukça zararlı. İçerisinde bulunan renklendirici ve tatlandırıcıların sağlık açısından ne derece değerlendirilip üretildiği tartışılır durumda.

Jelibonlar sağlığınızı ciddi derecede bozar. Jelibonlar; mide kanserine yol açmakta, Genetik kanser yatkınlığını arttırmakta, Organların işlevini bozmakta, Dişleri çürütmekte, erkeklerde hormon bozukluğuna sebep olmakta, Şeker hastalığına neden olmakta, beyin gelişimini olumsuz etkilemekte ve şeker hastalığına sebep olmakta rol oynar.

Jelibonu sindirmek için midemizin salgıladığı asit zarar verici miktarlara ulaşır. Jelatinin kötü kokusunu bastırmak için kullanılan aromalar, DNA yapımızın dizilişini olumsuz etkiler ve bir sonraki neslin kanser olma ihtimalini arttırır. Jelibonun bazı maddeleri organların işlevini sağlamasını olumsuz etkiler. Bu direkt olarak sindirim ile ilgisi olan tüm organları ilgilendirir. Ancak vücudumuzda çalışan birçok organ hangi sisteme ait olursa olsun birbirleriyle de yakından ilişki içerisindedir. Organlar arasındaki bu iletişim kopukluğuna sebep olan maddelerin birkaç tanesinin bulunduğu jelibon, bu açıdan oldukça riskli bir gıda türü olarak bilinir. Jelibon ayrıca dişlere de yapışır ve yüksek  şekerin dişlere zarar vermesinde rol oynar . Jelibon, genellikle ilk 3 yaşına kadar östrojenin daha fazla salgılanmasında rol oynar. Erkeklerde testosteron hormonunun östrojenden fazla olması gererkirken jelibon bu durumu değiştirebilir ve küçük yaşta alımı sonucu göğüste şişme gerçekleştirir. Hepimizin bildiği üzere şeker hastalığının en büyük nedeni şeker tüketiminden dolayıdır. Jelibonun ise %70’lik şeker oranı sizi kolayca şeker hastalığına aday yapabilir. Jelibon,  beyin gelişimini olumsuz etkiler. Çünkü içerisinde çok miktarda katkı maddesi bulundurur bu da tüketime bağlı olarak zeka gelişimine engel olacaktır. Çocuklarda hiperaktivite ile bağlantılıdır ve kanserojen bileşikler içerirler. 

                                                 

İçinde neler var?

Glikoz şurubu, şeker, tatlandırıcı, nişasta, renklendirici ,sitrik asit ve jelatin içerir.

Gıda renklendiricileri ana zarar unsurlarındandır. Gıda renklendiriciler bir çok ülkede yasak olmasına rağmen ülkemizde oldukça yaygın.

Yani jelibonlar, Görünüşleri her ne kadar sevimli gelse de Hiçbir şekilde sağlıklı değildirler.